Phái sinh là gì?

Phái sinh là hợp đồng giữa 2 hay nhiều bên mà giá trị của nó phát sinh ra từ tài sản cơ sở. Ví dụ: hợp đồng tương lai Bitcoin là một hợp đồng phái sinh thu được giá trị của nó từ tài sản cơ bản – đồng Bitcoin.

Mối quan hệ chính xác giữa giá của tài sản cơ sở và tài sản phái sinh phụ thuộc vào các yếu tố khác nhau và các đặc điểm kỹ thuật hay loại hợp đồng phái sinh. Trong khi các hợp đồng phái sinh thường được thiết kế để theo dõi giá của tài sản cơ sở, việc sở hữu một hợp đồng phái sinh không giống như sở hữu tài sản cơ sở.

Ví dụ: nếu bạn mua Bitcoin trị giá 10.000 đô la trên một sàn giao dịch, bạn sẽ cần phải trả toàn bộ giá 10.000 đô la cho một bên khác, đổi lại, người này sẽ cung cấp cho bạn số Bitcoin trị giá 10.000 đô la, sau đó bạn sẽ có đầy đủ quyền sở hữu của nó. 

Ngược lại, nếu bạn mua hợp đồng tương lai Bitcoin trị giá 10.000 đô la, bạn sẽ nhận được 10.000 đô la tại thời điểm tiếp xúc với biến động giá của hợp đồng tương lai Bitcoin. Do đó, bạn có thể có lãi hoặc lỗ tương ứng. Tuy nhiên, bạn sẽ không có quyền sở hữu tài sản cơ bản, vì không có sự trao đổi thực tế giữa USD và Bitcoin

Những ai sẽ giao dịch phái sinh?

  • Nhà đầu cơ – Nhà giao dịch đặt cược vào biến động giá của tài sản cơ bản.
  • Hedgers – Những nhà giao dịch có các vị thế mở khác, những người đang tìm cách hạn chế rủi ro thị trường của họ. Một ví dụ điển hình là những người khai thác Bitcoin, những người mong muốn bảo vệ tài sản của họ trước những đợt giảm giá có thể xảy ra.
  • Nhà cung cấp thanh khoản / nhà tạo lập thị trường – Các nhà giao dịch cung cấp thanh khoản cho cả hai bên của thị trường. Những người này kiếm được lợi nhuận bằng cách nắm bắt chênh lệch giá mua-bán và tận dụng bất kỳ khoản giảm giá nào từ phía nhà sản xuất.
  • Chuyên gia kinh doanh chênh lệch giá – Chuyên gia kinh doanh chênh lệch giá là người tận dụng sự chênh lệch giá giữa các sản phẩm khác nhau hoặc các sàn giao dịch khác nhau. Điều này mang lại cho họ một khoản lợi nhuận nhỏ và cải thiện tính hiệu quả thị trường.

Tại sao lại phải giao dịch phái sinh (derivaties trading)?

  • Phí thấp hơn – Các công cụ phái sinh hầu hết có phí giao dịch thấp hơn so với thị trường giao dịch tại chỗ và thậm chí có thể có khoản giảm giá cho các nhà phát hành lệnh.
  • Đòn bẩy – Thị trường phái sinh thường tạo đòn bẩy giao dịch. Giao dịch với đòn bẩy cho phép các nhà giao dịch kiểm soát vị thế có quy mô tương tự bằng cách đặt vị thế trên tài sản cơ bản với số vốn nhỏ hơn. Thực hiện các giao dịch bán ròng, nếu không có đòn bẩy, các nhà giao dịch không thể bán nhiều hơn số lượng họ sở hữu, tuy nhiên, với đòn bẩy, các nhà giao dịch có thể thực hiện bán ròng, điều này cho phép họ kiếm lợi nhuận từ việc giá giảm.
  • Phòng ngừa rủi ro – Các công cụ phái sinh có thể là một công cụ tuyệt vời để hạn chế rủi ro, cho phép các nhà giao dịch giảm mức độ tiếp xúc với thị trường của họ mà không cần bán tài sản cơ bản.
  • Nắm bắt chênh lệch giá – Nhà giao dịch có thể tận dụng chênh lệch giá giữa tài sản phái sinh và tài sản cơ sở hoặc giữa cả hai loại tài sản phái sinh.