Ethereum – Hệ thống blockchain và tiền mã hoá nổi tiếng dựa trên nền tảng token. Token đại diện cho một mảng tài sản số rộng lớn, có thể mua, bán và giao dịch. Token có thể là các voucher khuyến mãi hay thậm chí các tài sản hữu hình trong đời thực. Bằng cách này, token cơ bản chính là các hợp đồng thông minh chạy trên nền blockchain Ethereum.

ERC-20 là gì?

  • Blockchain Ethereum vận hành dựa trên các token. Token có thể được mua bán giao dịch.
  • Một trong những token quan trọng nhất là ERC-20. Nó đã trở thành tiêu chuẩn cho tất cả smart contract trên blockchain Ethereum về cách thực thi token.
  • Vì tiêu chuẩn của ERC-20 còn khá non trẻ. Nên còn nhiều điểm chưa hoàn thiện và cần thay đổi. Cũng như Ethereum tiếp tục phát triển vậy.

Tiêu chuẩn hỗ trợ các nhà phát triển

Ngày 16/04/2019, có hơn 181,000 token tương thích chuẩn ERC-20 tồn tại trên mạng chính của Ethereum.

ERC-20 đóng vai trò rất quan trọng, vì nó định nghĩa các quy chuẩn mà mọi token Ethereum phải tuân theo. Hệ quả là, chuẩn token này hỗ trợ các nhà phát triển dự đoán chính xác cách token mới vận hành trong hệ sinh thái Ethereum.

Điều này giúp đơn giản hoá công việc của các nhà phát triển. Vì họ có thể thực hiện tiếp công việc, biết rõ rằng mỗi dự án không cần phải làm lại mỗi khi có token mới phát hành. Miễn là các token này tuân theo chuẩn ERC-20.

Cho tới hiện nay, phần lớn các nhà phát triển token đều ủng hộ quy chuẩn ERC-20. Có nghĩa là hầu hết các token được phát hành trên Ethereum đều tương thích ERC-20.

Chuẩn ERC-20 chỉ định sáu hàm cơ bản

ERC-20 yêu cầu 6 hàm khác nhau để các token làm việc trong hệ sinh thái Ethereum. Những hàm này là các chức năng vận hành cơ bản. Bao gồm phương thức gửi nhận token, cũng như cách người dùng truy cập dữ liệu liên quan một token cụ thể.

Tất cả các hàm này giúp các loại token Ethereum khác nhau có thể thực hiện trên bất cứ nơi nào trong hệ thống Ethereum. Vì vậy, hầu như các ví tiền điện tử hỗ trợ Ether đều tương thích với token ERC-20.

Chuẩn ERC-20 vẫn chưa phải hoàn hảo nhất. Vì vẫn còn khá nhiều lỗi. Ví dụ như token Ethereum gửi trực tiếp đến smart contract sẽ không được và mất token. Vì trong giao thức làm việc, một hợp đồng token không thể phản hồi và thực hiện chuyển tiền trực tiếp. Dẫn đến việc mất số tiền (token) đó.

Theo CoinDesk, số token trị giá khoảng 70,000 USD đã mất vì lí do như vậy. Tuy nhiên, ERC-20 vẫn đóng vai trò rất quan trọng trong Ethereum hiện nay. Và sẽ còn có ảnh hưởng rộng lớn và phát triển sâu rộng hơn nữa.