Dai Stablecoin là một loại tiền điện tử được hỗ trợ bằng tài sản thế chấp có giá trị ổn định so với Đô la Mỹ. Chúng tôi tin rằng các tài sản kỹ thuật số ổn định như Dai là điều cần thiết để nhận ra tiềm năng đầy đủ của công nghệ blockchain. Không giống như các Stablecoin khác, Dai hoàn toàn phi tập trung.

Tham khảo: Tổng quan về hệ thống Dai Stablecoin (Phần 1)

Quản lý rủi ro của Nền tảng Maker

Token MKR cho phép chủ sở hữu bỏ phiếu để thực hiện các hành động Quản lý rủi ro sau:

 • Thêm loại CDP mới: Tạo loại CDP mới [Tài sản đảm bảo] với một bộ Thông số rủi ro duy nhất. Loại CDP có thể là một loại tài sản thế chấp mới hoặc một bộ Thông số rủi ro mới thay cho loại tài sản thế chấp hiện có.
 • Sửa đổi các loại CDP hiện có: Thay đổi Thông số rủi ro của một hoặc nhiều loại CDP hiện có.
 • Sửa đổi tỷ lệ tiết kiệm Dai: Thay đổi tỷ lệ tiết kiệm Dai (​Dai Savings Rate)
 • Chọn tập hợp các Nhà tiên đoán giá: Nền tảng Maker lấy giá nội bộ của nó cho tài sản thế chấp và giá thị trường của Dai từ một cơ sở hạ tầng Nhà tiên đoán oracles phi tập trung, bao gồm một tập hợp các node Nhà tiên đoán riêng lẻ.Các cử tri MKR kiểm soát có bao nhiêu node trong tập hợp các Nhà tiên đoán đáng tin cậy và những node đó là ai. Một nửa số Nhà tiên đoán có thể bị xâm phạm hoặc trục trặc mà không gây gián đoạn cho hoạt động an toàn liên tục của hệ thống
 • Chọn tập hợp các Nhà tiên đoán khẩn cấp: Tắt khẩn cấp là một cơ chế quan trọng cho phép Nền tảng Maker tồn tại sau các cuộc tấn công chống lại các Nhà tiên đoán hoặc quy trình quản trị và giảm thiểu rủi ro khi chạy vào ngân hàng.Quy trình quản trị chọn một nhóm các Nhà tiên đoán khẩn cấp người có khả năng đơn phương kích hoạt Tắt khẩn cấp.
 • Kích hoạt Tắt khẩn cấp: Các cử tri MKR cũng có thể kích hoạt Tắt khẩn cấp ngay lập tức nếu đủ cử tri MKR tin rằng điều đó là cần thiết. Điều này được sử dụng như một mạng lưới phòng thủ cuối cùng khi các Nhà tiên đoán khẩn cấp bị xâm phạm.

Thông số rủi ro

Các vị trí nợ được thế chấp có nhiều Thông số rủi ro thực thi cách sử dụng chúng. Mỗi loại CDP có bộ Thông số rủi ro duy nhất của riêng mình và các tham số này được xác định dựa trên hồ sơ rủi ro của tài sản thế chấp được sử dụng bởi loại CDPđó. Các tham số này được kiểm soát trực tiếp bởi chủ sở hữu MKR thông qua bỏ phiếu, với một MKR thì chủ sở hữuđượcmột phiếu bầu.

Các thông số rủi ro chính cho CDP là:

 • Nợ trầnNợ trầnlà số nợ tối đa có thể được tạo bởi một loại CDP. Khi đủ nợ đã được tạo bởimộtCDP thuộc bất kỳ loại nào,nợsẽ không thể tạo thêm được trừ khi CDP hiện tại bị đóng. Nợtrầnđược sử dụng để đảm bảo tínhđa dạng danh mục tài sản thế chấp.
 • Tỷ lệ thanh lý: Tỷ lệ thanh lý là tỷ lệ nợ trên tài sản thế chấp mà tại tỷ lệ đó CDP trở nên dễ thanh lý. Tỷ lệ thanh lý thấp có nghĩa là cử tri MKR kỳ vọng sự biến động giá thấp của tài sản thế chấp, trong khi Tỷ lệ thanh lý cao có nghĩa là biến động cao được kỳ vọng.
 • Phí ổn định: Phí ổn định là phí được trả bởi mỗi CDP. Đó là một tỷ lệ phần trăm hàng năm được tính dựa trên khoản nợ hiện tại của CDP và phải được trả bởi người dùng CDP. Phí ổn định được quy định bằng Dai, nhưng chỉ có thể được thanh toán bằng MKR. Số lượng MKR phải trả được tính dựa trên Nguồn cấp giá của giá thị trường MKR. Khi được thanh toán, MKR bị xoá vĩnh viễn khỏi nguồn cung cấp.
 • Hình phạt thanh lý: Hình phạt thanh lý được sử dụng để xác định số lượng Dai được huy động tối đa từ phiên Đấu giá tài sản thế chấp cái mà được sử dụng để mua và loại bỏ MKR khỏi nguồn cung, tài sản thế chấp dư thừa sẽ được trả lại cho người dùng CDP người mà đã sở hữu và thanh lý CDP trước đó. Hình phạt thanh lý được sử dụng để hoàn thiện những thiếu sót của cơ chế thanh lý. Trong giai đoạn của Dai đơn thế chấp, hình phạt thanh lý sẽ mua và trừ PETH, mang lại lợi ích cho tỷ lệ PETH trên ETH.
 • Thời hạn đấu giá: Thời hạn đấu giá tài sản thế chấp diễn ra sau khi thanh lý đã được kich hoạt.
 • Mức đặt giá thầu: Mức tăng giá thầu tối thiểu phải cao hơn giá thầu hiện tại khi đặt giá thầu trong phiên đấu giá. Thông số rủi ro này tồn tại để khuyến khích các nhà thầu sớm tham gia đấu giá và ngăn chặn lạm dụng bằng cách đặt giá thầu nhỏ hơn giá thầu hiện có.

Quản trị Token

Ngoài việc thanh toán Phí ổn định cho các CDP đang hoạt động, token MKR đóng vai trò quan trọng trong việc quản trị Nền tảng Maker.

Quản trị được thực hiện ở cấp hệ thống thông qua bầu cử Đề xuất hoạt động của cử tri MKR. Đề xuất hoạt động là hợp đồng thông minh được trao quyền bằng việc bỏ phiếu MKR nhằm mục đích có quyền truy cập quản trị để sửa đổi các biến quản trị nội bộ của Nền tảng Maker.

Hợp đồng đề xuất là các đề xuất chỉ có thể được thực hiện một lần sau khi có quyền truy cập quản trị và ngay lập tức sau khi áp dụng các thay đổi của chúng đối với các biến quản trị nội bộ của Nền tảng Maker. Sau khi thực hiện một lần, Hợp đồng đề xuất không thể được sử dụng lại.

Bất kỳ tài khoản Ethereum nào cũng có thể triển khai các hợp đồng đề xuất thông mình hợp lệ. Các cử tri MKR sau đó có thể sử dụng token MKR của họ để bỏ phiếu phê duyệt cho đề xuất mà họ muốn chọn làm Đề xuất hoạt động. Hợp đồng thông minh có tổng số phiếu tán thành cao nhất từ cử tri MKR được bầu làm Đề xuất hoạt động. Các sửa đổi đối với các biến quản trị nội bộ không có hiệu lực ngay lập tức, mà bị trì hoãn trong 24 giờ bởi Mô-đun bảo mật quản trị. Điều này đảm bảo hệ thống có thể tự bảo vệ mình bằng cách kích hoạt Tắt khẩn cấp để đáp ứng với đề xuất quản trị độc hại có thể gây hại cho hệ thống.

Về lâu dài, các hình thức Hợp đồng Đề xuất nâng cao hơn cũng có thể được sử dụng, bao gồm cả Hợp đồng Đề xuất được sử dụng nhiều lần. Cơ chế quản trị Maker được thiết kế linh hoạt và có thể dễ nâng cấp nhất có thể.

Trong thực tế, Quy trình quản trị Maker thiết lập sự đồng thuận mạnh mẽ trong cộng đồng quản trị trước khi bỏ phiếu bất kỳ, có nghĩa là kết quả của việc bỏ phiếu đã được biết đến và chính quá trình bỏ phiếu không phải là bước đưa ra quyết định, mà là các quyết định thực hiện an toàn đã được đưa vào hệ thống trước đó.

MKR và Dai đa thế chấp

Sau khi nâng cấp lên Dai đa thế chấp, MKR sẽ đảm nhận vai trò quan trọng hơn trong Hệ thống Dai Stablecoin bằng cách thay thế PETH làm nguồn tái cấu trúc. Khi CDP trở nên thấp hơn mức thế chấp do sự cố thị trường, nguồn cung MKR sẽ tự động bị pha loãng và bán hết để huy động đủ tiền để tái cấp vốn cho hệ thống.

Tham khảo: DAI ra mắt đa thế chấp và giới thiệu tỷ lệ tiết kiệm

Thanh lý tự động các CDP rủi ro

Để đảm bảo luôn có đủ tài sản thế chấp trong hệ thống để trang trải tất cả các khoản Nợ chưa thanh toán (theo Giá mục tiêu), CDP có thể được thanh lý nếu được coi là quá rủi ro. Nền tảng Maker xác định thời điểm thanh lý CDP bằng cách so sánh Tỷ lệ thanh lý với tỷ lệ nợ trên tài sản thế chấp hiện tại của CDP.

Mỗi loại CDP có Tỷ lệ thanh lý riêng được kiểm soát bởi các cử tri MKR và được thiết lập dựa trên hồ sơ rủi ro của tài sản đảm bảo cụ thể của loại CDP đó.

Thanh lý sẽ diễn ra khi CDP đạt Tỷ lệ thanh lý. Nền tảng Maker sẽ tự động mua tài sản thế chấp của CDP và sau đó bán lại. Có một cơ chế tạm thời được áp dụng cho Dai đơn thế chấp được gọi là Hợp đồng cung cấp thanh khoản. Đối với Dai đa thế chấp, cơ chế đấu giá sẽ được sử dụng.

Hợp đồng cung cấp thanh khoản (Cơ chế tạm thời cho Dai đơn thế chấp)

Trong Dai đơn thế chấp, cơ chế thanh lý là Hợp đồng cung cấp thanh khoản: hợp đồng thông minh giao dịch trực tiếp với người dùng và người giữ Ethereum theo nguồn cấp giá của hệ thống.

Khi CDP được thanh lý, nó sẽ được hệ thống mua ngay lập tức. Chủ sở hữu CDP nhận được giá trị của tài sản thế chấp còn lại trừ đi khoản nợ, phí ổn định và tiền phạt thanh lý.

Tài sản thế chấp của PETH được thiết lập để bán trong Hợp đồng cung cấp thanh khoản và người giữ có thể mua PETH bằng Dai. Tất cả Dai trả theo cách này ngay lập tức được xóa khỏi nguồn cung Dai, cho đến khi số tiền bằng với khoản nợ CDP đã được xóa. Nếu bất kỳ Dai nào được thanh toán vượt quá khoản thiếu nợ, Dai thừa sẽ được sử dụng để mua PETH từ thị trường, điều này làm thay đổi tích cực tỷ lệ ETH thành PETH. Điều này dẫn đến tăng giá trị ròng cho người nắm giữ PETH.

Nếu PETH bán ra lúc đầu không tăng đủ số Dai để bù đắp toàn bộ nợ thiếu, nhiều PETH sẽ liên tục được tạo ra và bán hết. PETH mới được tạo ra theo cách này làm thay đổi tiêu cực tỷ lệ ETH thành PETH, khiến người giữ PETH lỗ.

Nợ và đấu giá tài sản thế chấp (Dai đa thế chấp – Multi-Collateral Dai)

Trong Dai đa thế chấp, khi thanh lý, nền tảng Maker mua tài sản thế chấp của CDP và sau đó bán nó trong một cuộc đấu giá tự động. Cơ chế đấu giá này cho phép hệ thống giải quyết CDP ngay cả khi không có thông tin về giá.

Để có tài sản thế chấp của CDP để bán, trước tiên hệ thống cần huy động đủ Daii để trang trải khoản nợ CDP. Đây được gọi là Đấu giá Nợ và hoạt động bằng cách pha loãng việc cung cấp token MKR và bán cho các nhà thầu theo định dạng đấu giá.

Đồng thời, tài sản thế chấp của CDP được bán trong Phiên đấu giá tài sản thế chấp nơi mà tất cả số tiền thu được (cũng có mệnh giá bằng Dai) cho đến số tiền nợ CDP cộng với tiền phạt thanh lý (Thông số rủi ro được xác định bởi biểu quyết MKR) được sử dụng để mua MKR và xóa nó khỏi nguồn cung.

Điều này trực tiếp chống lại sự pha loãng MKR đã xảy ra trong Phiên đấu giá nợ. Nếu đủ Dai để trả hết nợ CDP cộng với tiền phạt thanh lý, Đấu giá tài sản thế chấp chuyển sang cơ chế đấu giá ngược và cố gắng bán càng ít tài sản thế chấp càng tốt – mọi tài sản thế chấp còn lại sẽ được trả lại cho chủ sở hữu ban đầu của CDP.

Các tác nhân chính bên ngoài

Ngoài cơ sở Hợp đồng thông minh, Nền tảng Maker còn dựa vào một số tác nhân bên ngoài nhất định để duy trì hoạt động. Người sở hữu (Keeper) là các tác nhân bên ngoài, người tận dụng các ưu đãi kinh tế được của nền tảng Maker. Các nhà tiên đoán và Những người định cư toàn cầu (Global Settlers) là các tác nhân bên ngoài có quyền đặc biệt trong hệ thống được cử tri MKR giao quyền.

Người sở hữu (Keeper)

Một người sở hữu là một nhân tố độc lập (thường là tự động) được khuyến khích bởi các cơ hội lợi nhuận để đóng góp cho các hệ thống phi tập trung. Trong bối cảnh của Hệ thống Dai Stablecoin, những người sở hữu tham gia vào các Phiên đấu giá nợ và Đấu giá tài sản thế chấp khi CDP được thanh lý.

Người sở hữu cũng giao dịch Dai xung quanh Giá mục tiêu. Họ bán Dai khi giá thị trường cao hơn Giá mục tiêu và mua Dai khi giá thị trường thấp hơn Giá mục tiêu để thu lợi từ sự hội tụ dài hạn dự kiến đối với Giá mục tiêu.

Các nhà tiên đoán giá

Nền tảng Maker yêu cầu thông tin theo thời gian thực về giá thị trường của các tài sản được sử dụng làm tài sản thế chấp trong CDP để biết khi nào nên kích hoạt thanh lý. Các cử tri MKR chọn một tập hợp các nhà tiên đoán đáng tin cậy để cung cấp thông tin này cho nền tảng Maker thông qua các giao dịch Ethereum.

Để bảo vệ hệ thống khỏi kẻ tấn công giành quyền kiểm soát phần lớn các nhà tiên đoán, tất cả các đầu vào của nhà tiên đoán đều thông qua Mô-đun bảo mật của nhà tiên đoán, trong đó áp dụng chế độ trễ 1 giờ cho dữ liệu, điều này giúp dành đủ thời gian cho cộng đồng quản trị MKR và Nhà tiên đoán Khẩn cấp (Emergency Oracles) phân tích dữ liệu và phản hồi.

Nhà tiên đoán khẩn cấp (Emergency Oracles)

Nhà tiên đoán khẩn cấp là các tác nhân bên ngoài tương tự như Giá cả và cùng với các cử tri MKR là tuyến phòng thủ cuối cùng cho nền tảng Maker trong trường hợp bị tấn công. Các Nhà tiên đoán khẩn cấp được lựa chọn bởi các cử tri MKR, có thẩm quyền đơn phương kích hoạt Tắt khẩn cấp. Ngoài thẩm quyền này, các tác nhân này không có bất kỳ quyền truy cập hoặc kiểm soát đặc biệt nào trong hệ thống.

Ví dụ

Hệ thống Dai Stablecoin có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai mà không có bất kỳ hạn chế hoặc cần quá trình đăng ký nào.

 • Ví dụ 1: Bob cần một khoản vay, vì vậy anh ta quyết định tạo ra 100 Dai. Anh ta khóa một lượng ETH đáng giá hơn 100 Dai vào CDP và sử dụng nó để tạo ra 100 Dai. 100 Dai ngay lập tức được gửi trực tiếp vào tài khoản Ethereum của anh ấy. Giả sử rằng Phí ổn định là 1% mỗi năm, Bob sẽ cần 101 Dai để chi trả cho CDP nếu anh ta quyết định lấy lại ETH của mình một năm sau đó.

Một trong những trường hợp sử dụng chính của CDP là giao dịch ký quỹ bởi người dùng CDP.

 • Ví dụ 2: Bob muốn ký quỹ dài hạn trên cặp ETH / DAI, vì vậy anh ta tạo ra Dai trị giá 100 USD bằng cách đăng ETH trị giá 150 USD lên CDP. Sau đó, anh ta mua một ETH trị giá 100 USD khác với Dai mới tạo của mình, mang lại cho anh ta mức tổn thất ròng 1,66x ETH / USD. Anh ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn với ETH trị giá 100 USD mà anh ấy có được bằng cách bán Dai. Tài sản thế chấp ETH ban đầu (trị giá 150 USD) vẫn bị khóa trong CDP cho đến khi khoản nợ cộng với Phí ổn định được chi trả.

Thanh lý đảm bảo rằng trong trường hợp xảy ra sự cố giảm giá của tài sản thế chấp cho một loại CDP, hệ thống sẽ tự động đóng các CDP trở nên quá rủi ro. Điều này đảm bảo rằng nguồn cung Dai vẫn được thế chấp hoàn toàn.

 • Ví dụ 3: Giả sử rằng có một loại Ether CDP với Tỷ lệ thanh lý là 145%, Tỷ lệ phạt 105% và chúng ta có một Ether CDP với tỷ lệ nợ trên tài sản thế chấp là 150%. Giá Ether hiện giảm 10% so với Giá mục tiêu, khiến tỷ lệ nợ trên tài sản thế chấp của CDP giảm xuống ~ 135%. Khi nó giảm xuống dưới Tỷ lệ thanh lý, các nhà giao dịch (trader) có thể kích hoạt Thanh lý và bắt đầu đấu thầu với Dai để mua MKR trong phiên đấu giá nợ. Đồng thời, người giao dịch (trader) có thể bắt đầu đấu thầu với Dai để mua tài sản thế chấp trị giá ~ 135 Dai trong đấu giá tài sản thế chấp. Khi có ít nhất 105 Dai được đặt giá thầu trên tài sản thế chấp Ether, các nhà giao dịch đảo ngược giá thầu để lấy số lượng tài sản thế chấp ít nhất cho 105 Dai. Tài sản thế chấp còn lại được trả lại cho chủ sở hữu CDP.

Đọc tiếp: Tổng quan về hệ thống Dai Stablecoin (Phần 3)

Tham gia ngay cộng đồng của BitcoinVN để trở thành người nắm thông tin thị trường nhanh nhất: https://t.me/bitcoinvn_community