Khi nhu cầu toàn cầu về Stablecoin tăng lên, BitcoinVN đã thêm DAI như một giải pháp thay thế cho USDT (hỗ trợ trên ERC20 cũng như SLP (simpleledger)) vào dòng sản phẩm có sẵn hiện tại trong Stablecoin để được chuyển đổi từ / sang đồng nội tệ của Việt Nam VNĐ.

BitcoinVN hỗ trợ chuyển khoản ngân hàng từ / đến tất cả các ngân hàng địa phương cũng như văn phòng tiền mặt tại Sài Gòn, Hà Nội và thị trấn du lịch biển Hội An ở tỉnh Quảng Nam, miền Trung Việt Nam.

DAI là một stablecoin phi tập trung hướng đến mục tiêu cố định giá của chính nó ở mức 1 USD bằng cách hỗ trợ mỗi đơn vị DAI đã phát hành với một rổ tài sản kỹ thuật số khác như ETH, USDT, USDC và các tài sản khác.