Số lượng

  • Tối thiểu:
  • Tối đa:

Trả tiền

ETH: Please don't submit a contract address.

Phí xử lý giao dịch

BTC Bitcoin117,500 ₫
ETH Ethereum9,400 ₫
BCH BitcoinCash0 ₫
LTC Litecoin2,400 ₫
DASH Dash500 ₫

Phí xử lý giao dịch này để trả cho việc gửi tiền tới ví điện tử của bạn trong mạng lưới blockchain tiền điện tử.

Ngoài ra, phí dịch vụ của chúng tôi hiện tại là 0.2%.

Tip

Bạn chưa có tiền trong tài khoản trên bitcoinvn.io. Bạn vẫn có thể tiếp tục đặt lệnh mua trực tiếp theo form dưới đây hoặc nạp tiền Đồng Việt Nam vào tài khoản trên bitcoinvn.io để mua sau.