Cập nhật lúc:

Why join Bitcoin Vietnam?

We are a pioneering start-up in Vietnam digital asset industry. Starting from the end of 2013, we are the first officially registered company that offers Bitcoin brokerage service on bitcoinvietnam.com.vn. Working in a completely new area, where no regulation had been ever applied, we had been facing a lot of challenges yet we us kept moving forward with one and only one belief in a new technology that would completely change the world since the internet. At this point, we are proud to be the most well-known fin-tech start-up in Vietnam digital asset industry with these products: Digital asset brokerage at bitcoin.vn; digital asset trading platform at vbtc.vn and a nationwide digital asset ATM system.

Our vision in the future is to provide crypto currency liquidity to the Vietnamese market through established connections to major digital asset exchanges worldwide and to facilitate Blockchain-based service for the Vietnamese people’s daily use such as remittance, payment, banking and so on. As part of our plan, we are now seeking bright, sharp and energetic individuals to join our young and talented team. This is a great opportunity to show your abilities, gain valuable experience and develop your career in a dynamic and challenging working environment.

Join our team!

Here you can find every position we are currently trying to fill.

Duties and responsibilities

 • As a customer support staff member, you need to have knowledge of the industry, good communication skills, good team working skills. Most importantly, you must be a self-driven and highly motivated person.
 • Keeping track and handle customer’s requests
 • Reach daily and monthly target for each customer support staff member
 • Contribute to help customer support team to achieve goals and long-term plans
 • Support other departments when required
 • Deliver the mission of Customer support team to our customers

Requirements

 • Education: Bachelor’s degree in finance, marketing or business administration
 • 1 year minimum in Customer Support. New graduates with passion in the field will also be a potential candidate
 • Have basic knowledge of the 4.0 industry or Cryptocurrency market
 • Good communication skills
 • Vietnamese native speaker
 • Fluent in English is a must
 • Be able to work effectively in a team environment and under high pressure

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

Chuyên viên phiên dịch và phát triển quan hệ khách hàng Hàn Quốc tại Bitcoin Việt Nam cần phải có kiến thức, kỹ năng giao tiếp và yêu thích làm việc tập thể để luôn luôn đưa ra được những giải pháp tốt nhằm xử lý những yêu cầu hỗ trợ của khách hàng một cách kịp thời nhất. Quan trọng hơn hết khi làm việc tại Bitcoin Việt Nam, bạn luôn phải là người tự chủ động, có tinh thần học hỏi và cầu tiến cao.

 • Biên phiên dịch tài tiệu được yêu cầu sang tiếng Hàn
 • Biên phiên dịch sàn giao dịch của công ty sang tiếng Hàn.
 • Hỗ trợ và xử lý yêu cầu của nhóm khách hàng Hàn Quốc.
 • Hoàn thành các chỉ tiêu đưa ra về số lượng và chất lượng xử lý từng yêu cầu của khách hàng.
 • Hỗ trợ Team Hỗ trợ khách hàng để hoàn thành những mục tiêu và kế hoạch đề ra.
 • Hỗ trợ phiên dịch cho CEO trong các cuộc họp với khách hàng Hàn Quốc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Nam / nữ tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Marketing, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ văn hóa học.
 • Có kinh nghiệm trong lĩnh vực biên phiên dịch tiếng Hàn và phát triển quan hệ khách hàng. Sinh viên mới tốt nghiệp nhưng thành thạo tiếng Hàn và có đam mê trong lĩnh vực này vẫn sẽ được cân nhắc.
 • Có kiến thức cơ bản về kỷ nguyên 4.0 hoặc về Tiền điện tử.
 • Anh văn giao tiếp tốt là một lợi thế.
 • Kỹ năng giao tiếp tốt.
 • Khả năng thích nghi và làm việc theo nhóm tốt.
 • Khả năng chịu áp lực cao..

의무와 책임

한국어 통역 및 고객 상담원으로서 산업에 대한 지식, 의사 소통 기술, 훌륭한 팀 워크가 필요합니다. 특히, 가장 중요한 부분은 자기 주도적이고 동기 부여가 강한 사람이어야 합니다.

 • 한국 고객의 요청을 처리
 • 필요한 경우 문서를 한국어로 번역
 • 각 고객 관계 임원에 대한 일일 목표 및 월간 목표 달성
 • 고객 지원팀이 목표 및 장기 계획을 달성하는 데 기여
 • 고객에게 고객 지원 팀의 사명을 전달
 • 한국 고객과의 비즈니스 미팅에서 CEO 통역 지원

요구 사항

 • 교육 : 금융, 마케팅 또는 경영학 학사 혹은 한국어 학부
 • 한국어 통역 분야에서 최소 1 년의 경험. 새로운 졸업생들도 한국어를 유창하게하고, 현장에서의 열정을 가지면 잠재적인 후보자가 될 수 있음
 • I 4.0 또는 Crypto currency 시장에 대한 기본 지식 보유
 • 뛰어난 의사 소통 기술
 • 뛰어난 영어 의사 소통은 가산 요인
 • 팀 환경과 높은 압박 하에서 효과적으로 일할 수 있어야 함

Please send your application to [email protected]

Attractive salary

Continuous training

Promotion prospects

Annual company retreats

Community activities