Bạn có thể mua và bán Bitcoin không chỉ từ trang web này mà còn từ BTM của chúng tôi tại TPHCM. Các máy luôn sẵn sàng phục vụ trong giờ làm việc của nơi đặt máy.

Vui lòng follow trang Fanpage của chúng tôi để có thông tin cập nhật mới nhất về tình trạng hoạt động của BTM

BTM1 - Italiani's Pizza

BTM2 - Italiani's Pizza Han Thuyen

BTM4 - Pitchers Sports and Grill