Cập nhật lúc:

Số lượng

  • Tối thiểu:
  • Tối đa:

Trả tiền
Phí xử lý giao dịch

BTC Bitcoin45,500 ₫
BCH BitcoinCash45,500 ₫
LTC Litecoin45,500 ₫
DASH Dash45,500 ₫

Phí xử lý giao dịch này để trả cho việc chuyển tiền tới tài khoản ngân hàng của bạn.

Ngoài ra, phí dịch vụ của chúng tôi hiện tại là 0.2%.